Rejsen til Amerika

Min farfar havde tre brødre, som udvandrede til USA i slutningen af 1800-tallet. Det begyndte med den ældste broder Peder (kaldet Pier), som var født den 4. juli 1869. Han rejste til USA i 1889. Den anden broder Anders Peter (kaldet Peter), født 11. marts 1872, fulgte efter i 1894. I 1897 kom disse to så endelig hjem på et besøg, og da de rejste tilbage til USA, fulgte den tredie bror Anders, født 10. januar 1875 med derover.

Alle tre blev i USA. Peder og Anders blev gift og fik børn. Anders Peter døde ugift i 1924. Anders nåede dog også, at komme hjem på et besøg. Det var i 1903, og Anders Peter var atter en tur i Danmark i 1907. Det var i anledning af, at deres ældste søster Marie blev gift.

I 1868 blev der i Danmark indført en ny lov. Formålet var at kontrollere de agenter, som solgte billetter til udvandrerne. I forbindelse med denne lov blev det bestemt, at alle rejsende, som i Danmark købte en billet til et sted udenfor Europa, ved afrejsen skulle forevise denne billet ved Københavns politi. Her blev de rejsende skrevet op i en protokol sammen med billettens nummer. Disse protokoller ligger nu på Udvandrerarkivet i Aalborg, og på deres hjemmeside kan man søge i protokollerne.

Anders Peter t.v., Peder t.h., i midten muligvis Martinus. Billedet må være fra midten af 1890-erne.
Heri kan man se, at Peder Poulsen Pedersen foreviste sin billet til Boston i USA den 15. marts 1889 (nederst på siden). Han er registreret som arbejder, 19 år fra Hesselballe i Randers amt på vej til Boston USA. Anders Peter Petersen er registreret den 6. juni 1894. Han opgav også målet for rejsen som Boston og der står at han rejste direkte fra København til New York med skibet Hekla.

I 1897 rejser alle tre brødre som nævnt sammen. De foreviser deres billetter den 13. marts. Der står at de rejser indirekte, hvilket formentlig har betydet, at de er rejst med skib til London, derefter med tog til Liverpool og til sidst med et andet skib fra Liverpool til New York.

Den yngste af de tre brødre, Anders er som nævnt hjemme på besøg i 1903. Da han rejser tilbage til USA foreviser han sin billet den 4. juni, og igen er anført at han rejser indirekte. Endelig kan vi den 15 august 1907 se, at Anders Peter (som nu har ændret sit navn til Andrew) rejser til USA på en direkte forbindelse med skibet C.F.Tietgen.

Den yngste bror Anders I 1892 samlede USA hovedparten af immigrationen på Ellis Island ved New York. Det betød at alle nyankomne blev registreret her. Protokollerne herfra er også bevarede og de første årgange kan gennemsøges via Internet.

Anders Peter bliver i 1894 registreret her den 25 juni. I 1897 er brødrene tilsyneladende ikke blevet registreret; men i 1903 bliver Anders registreret den 21 juni. Der står her, at han ankommer med skibet M.S. Celtic fra Liverpool.

På den måde kan vi se, hvor lang tid rejsen tog på den tid. I 1894 rejser Anders Peter direkte fra København til New York. Rejsen varer fra den 6. til den 25. juni, altså ialt 19 dage. Dertil skal så føjes, at det er incl. alle formaliteter og mellemstationer. Hekla lagde på vejen til i Christiania (Oslo) og Christianssand for at tage passagerer op. På denne rejse forlod skibet Christiania den 8. juni og ankom til New York den 23.

I 1903 rejser Anders på den indirekte rute via Liverpool, og her varer rejsen fra den 4. til den 21. juni, d.v.s. 17 dage.

Mellem 1897 og 1912 skrev den yngste bror Anders en række breve til sine forældre og søskende i Danmark. Disse breve er bevaret og giver et godt billede af emigrant-tilværelsen.

Norwood den 16. april 1897
Lowelltown Maine 26. april 1899
Lowelltown d. 11. Marts 1900
Boston Mass. den 24. Marts 1902
Westwood d. 20 Decbr. 1903
Beverly d. 2 Novbr. 1905
Beverly December 11, 1905
Boston den 11 August 1906
Brooklyn, New York Decbr. 22, 1910
420 - 13th St. Brooklyn 11 October 1912

For at forstå brevene kan det være nyttigt at kende nogen af de personer, som omtales. I Danmark havde de tre brødre efterladt deres forældre og fire søskende. Forældrene var Poul Pedersen Helbo (29 jan 1840 - 1 jul 1920) og Dorthe Kirstine Pedersdatter Snedker (30 Aug 1844 - 19 jun 1917). De fire søskende, som blev i Danmark var Jens - kaldet onkel Jens (30 Mar 1877 - 1 Apr 1934), Mette Marie Kirstine - kaldet faster Marie (2 Jul 1879 - 29 Nov 1962), Jørgen Marius - farfar (27 Dec 1885 - 19 Mar 1954) og Ane Magdalene (17 Dec 1887 - 24 dec 1928).

Nævnt er også Mette Maries senere mand Jens Peter Sørensen (16 Dec 1881 - 14 Okt 1930). De blev gift den 6. august 1907. Anders Peter var altså hjemme til det bryllup.

Derudover omtales en række andre personer, som åbenbart er udvandret fra hjemegnen, idet Anders går ud fra, at hans forældre og søskende i Danmark kender dem. Hvem de er, kan vi finde ud af ved at studere udvandrerprotokollerne. De tre brødre er nemlig langt fra de eneste yngre mænd fra Hjortshøj sogn, der rejser til Boston.

Det starter den 16 marts 1887, hvor fem mænd fra Hjortshøj rejser til Boston. Det er Christen Øvlisen, 21 år, Peter Chr. Jensen, 19 år, Hans P. Hansen, 25 år, Peter Schøn Christensen, 34 år og Christian Christensen, 38 år. I 1889 rejser som ovenfor nævnt Peder, den ældste af de tre brødre. Samme dag og derfor formentlig sammen med ham, rejser Jens Jensen, 45 år.

Den 17. marts 1891 følger Martinus Sørensen, 23 år, som Anders også omtaler flere gange. Den 1. marts 1892 rejser Rasmus Nielsen, 22 år. I 1897 var de to ældste brødre altså i Danmark og med tilbage til Boston følger udover den yngste bror Anders også Rasmus Chr. Sørensen, 19 år. Det er nok ham, der i det første brev omtales som Christian. Endelig ser vi den 5. april 1898 en Rasmus Peter Rasmussen, 22 år.

Anders Peter døde ugift i USA i 1924. Peder og Anders blev derimod gift og fik børn. Peder fik 4 børn og Anders 7 - hvoraf de to ældste, som han skriver i 1912, dog døde som helt små.

Billedet herover viser Peder med kone og børn omkring 1919. Forrest står tvillingerne Inez og Edith, født 25. aug. 1914 samt den yngre søster Dorothy født 1915, som blev dræbt ved en færdselsulykke i 1923. På Peders arm sidder endelig Paul født 1917.