Dagny Lydia Solberg Andreasen (1920-2020)

--- --- ---

 

 

Dagny blev født i Hinnerup, Haldum sogn den 17. decembar 1920. På det tidspunkt boede familien i lejligheden over byens boghandel, som ses her til venstre. På billedet til højre ses Dagny (stående til højre) sammen med sine to brødre, Bruno bagest og Asger forrest.

--- --- ---

 

 

I 1927 startede Dagny i 1. klasse på Hinnerup Private Realskole. På billedet til venstre ses hun yderst til venstre sammen med sine klassekammerater. Hun gik på skolen indtil 1936, hvor hun sluttede med realeksamen. Som pdf-fil her til højre er hendes eksamensbevis for mellemskolen i 1935. Normalt gik man dengang 5 år i underskolen, 4 år i mellemskolen og 1 år i realklassen. Men fordi de yngste klasser i Hinnerup var så små, var underskolen reduceret til 4 år. I mellemskolen kom der så flere børn til fra de omliggende landsbyer.

--- --- ---

 

 

Efter realeksamen kom Dagny i lære hos trikotagehandler L. la Cour, som lå på Immervad 5 i Århus (lige overfor Magasin). Til venstre ses et billede med en af de hvide busser, der ankommer til Århus i 1945. Forretningen ses lige bag bussens bagende. Over vinduerne står der Hyldahl, idet la Cour kort forinden havde overdraget forretningen til trikotagehandler J.C.Hyldahl. Til højre er et billede af samme forretning omkring 1920. På det tidspunkt tilhørte den buntmager I.H.Kjølbye. På billedet herunder ses Dagny i la Cours forretning 1938.

Dagny var i forretningen fra 1.11.1936 og indtil starten af 1942.

--- --- ---
Derefter blev hun ansat i Søndergades Trikotageforretning ved Peder Damgaard, Søndergade 33. Denne bygning findes ikke længere. Det var et af de huse, der måtte give plads efterhånden som Salling udvidede fra den oprindelige bygning på hjørnet af Søndergade og Østergade og længere ned ad Søndergade. På billedet til venstre ses Sallings oprindelige hjørneejendom og umiddelbart ved siden af den, længere nede ad Søndergade lå Peder Damgaards forretning.

Dagny var ansat her fra 1.5.1942 til 1.3.1945.

Derefter skiftede hun til Vilhelm Korre, som havde forretning i M.P.Bruunsgade 59, på hjørnet overfor indgangen til Sankt Paulskirke. Forretningen ses på billedet til højre. Her var hun fra 1.3.1945 til 1.9.1946.

--- --- ---

 

 

Herefter tog hun til England. Hun fik plads som house-parlor-maid (stuepige) hos Sir Robert George Victor FitzGeorge-Balfour og dennes hustru Mary Diana Christian i West Chiltington, Sussex. Her var hun fra 1.11.1946 til 1.7.1947. FitzGeorge-Balfour var officer i den engelske hær og blev senere udnævnt til general. Billedet til højre viser ham i generalsuniform omkring 1960.

--- --- ---

 

 

Tilbage fra England fik hun ansættelse i Horsens ved forretningen Vilhelm Romlund, Søndergade 43. Her var hun fra 1.9.1947 - 30.9.1949. På billedet til venstre ses forretningen og på billedet til højre sidder Dagny på det værelse, hvor hun boede i Horsens.

--- --- ---

 

 

Efter Horsens gik turen til Grenå, hvor hun fik ansættelse hos Folmer Mors, Torvet 8. Dagny var i Grenå fra 1.10.1949 til 1.11.1952. Derefter kommer hun til Randers, hvor hun bor på Dronningborgboulevard. Her er hun i hvert fald stadig den 30. juni 1954, hvor hun får hun et postkort fra Vagn, sendt fra Esbjerg. Så da er hun i hvert fald stadig i Randers. I Randers lærer hun Vagns søster og gennem hende Vagn at kende. Derefter vender hun tilbage til Århus, hvor hun får ansættelse hos Ernst Bajsen, Ryesgade 4.

--- --- ---
20.1.1955 får hun næringsbrev til et brødudsalg beliggende Møllevangsalle 219 i Århus. Billedet til venstre viser huset, som det ser ud i dag. Til højre er en tegning af huset som det blev bygget i 1952. Huset var bygget af smed Egon Nielsen, som boede i huset. Selve boligen havde indgang og adresse Hasle Ringvej 122. Forretningen, som Dagny lejede, var i en sidebygning med indgang fra modsat side, deraf adressen Møllevangsalle 219. Ideen var, at Vagn skulle stå for det; men det gik ikke så godt, så i juni 1955 sælger hun det til bagermester H. Hagelskjær Lund.
--- --- ---

 

 

Efter at brødudsalget var solgt i juni 1955, fik hun forretningen i Tordenskjoldsgade 67 - Lizet.
--- --- ---

 

 

Hun bliver gift den 27.2.1957 med Vagn Aage Nielsen 1921-2004. De bliver borgerligt viet i Åbyhøj, idet Dagny på dette tidspunkt bor hos sin storebror Bruno på I.P.Jacobsensvej. Årsagen til at de først blev gift så sent var, at hans skilsmisse i England endnu ikke var gået igennem. Han sejlede i engelsk tjeneste under krigen, og blev engelsk statsborger. Efter krigen var han gift to gange i England og havde en datter i det andet ægteskab.

--- --- ---

 

 

De bygger hus på Bøgevej 13 i Gl. Hinnerup. Grunden købt i 1961. Huset påbegyndt i august 1962. Indflytning i 1963. Billedet til højre med anlagt have er fra maj 1963.

--- --- ---

 

 

I 1964 købte de en lille landejendom på Århusvej 51 i Søften. Huset havde navnet Fidusia og det var mere end faldefærdigt. Det var bygget i bindingsværk, og da en af naboerne stak sin lommekniv i en af stolperne, forsvandt hele bladet ind i træet. Det var pilråddent. Det hele blev revet ned, så der kunne bygges et nyt hus på stedet.

--- --- ---

 

 

I marts 1965 begynder de at bygge det nye hus i Søften og i 1966 flytter de ind i det. Dagny får her næringsbrev til den nye forretning (postordreforretningen) i Søften-Foldby kommune i 1966.

--- --- ---

 

 

I det nye hus i Søften startede de et nyt firma med postordresalg af garn. Firmaet kom til at hedde Jysk Garnlager.

Der blev solgt garn til strikning, men også til rya. Det vises på billedet til højre fra en stor udstilling i Søften forsamlingshus i februar 1967.

--- --- ---

 

 

Huset i Søften var bygget på det, der oprindeligt havde været en lille landejendom med 3 til 4 tønder land. Derfor var der landbrugspligt og det var bl.a. derfor, at de anskaffede et antal får. Men det gav også god plads til en stor have og en mindre granskov.

--- --- ---

 

 

Salget af garn gik godt. Derfor kneb det snart med pladsen i huset. Så i 1973 blev der bygget en ny lagerbygning ved siden af. Sognerådet havde ingen indvendinger; men Århus amt var tilsynsmyndighed, og de mente ikke at sådan en lagerbygning hørte hjemme i landzonen. Men efter råd fra en af sognerådets medlemmer blev ansøgningen så ændret. Istedet for en lagerbygning, blev der søgt om tilladelse til opførelse af et hønsehus. Det blev godkendt uden problemer, og der var aldrig nogen, der så efter om der nu også var høns i bygningen.

--- --- ---
Vagn havde været sømand i engelsk tjeneste under krigen og led af det, man i dag formentlig ville kalde PTSD. I løbet af 1970'erne blev det stadigt værre, og det endte med at de flyttede fra hinanden. Vagn købte hus i Hadsund, flyttede senere i en beskyttet bolig og til sidst på plejehjemmet Bernadottegården. Han døde 2004

Dagny byggede først et hus i Knebel. Det var færdigt i maj 1979 (billedet til venstre). Senere købte hun et nybygget rækkehus i Gjern (billedet til højre). Det var en andelsbolig og den stod færdig i november 1982.

--- --- ---

 

 

Den 24.5.1985 køber hun huset Gl. Frijsenborgvej 44 i Hammel. Der bor hun i ikke mindre end 33 år indtil 2018. Det er dermed det sted, hvor hun har boet længst tid.

--- --- ---

 

 

I 2018 flytter Dagny til plejehjemmet Skaghøj og året efter til det nybyggede Solhøj på den anden side af Anbækvej i Hammel.

Dagny døde den 9. november 2020, næsten 100 år gammel og blev bisat fra Hammel kirke den 20.11.2020.