Slægten Skafte

Gennem min tip-tip-oldefar Hans Rasmussen Skafte nedstammer jeg fra Skafte-slægten, der hører hjemme i Lollands Nørre Herred. Selv om det endnu ikke er endeligt bevist, formoder jeg at der kun findes en Skafte-slægt i Danmark. Derfor er et af mine mål, at henføre alle personer med dette navn til familien.

Fredericia Slægtsforskning lavede i 1950-erne en slægtsbog med H.R.Skafte som proband. Den omfatter dog kun en mindre del af slægten, idet alle efterkommere af hans fire onkler og tre granonkler naturligvis mangler.

Peder Jensen Skafte er slægtens ældste kendte medlem og dermed stamfader. Om ham vides kun, at han døde omkring 1680 i Roløkke by, Købelev sogn, Lollands Nørre Herred, i en alder af ca. 50 år.

Christen Pedersen Skafte var søn af Peder Jensen Skafte. Han var født omkring 1670 i Roløkke by, Købelev sogn, og døde samme sted i 1730. Han var gift med Sidsel Rasmusdatter og de havde sønnerne Hans, Rasmus, Peder og Jørgen samt datteren Maren.

Jørgen Christensen Skafte var søn af Christen Pedersen Skafte. Han var født omkring 1710 i Roløkke. Han blev gårdmand på Provstegård i Vesterbo by, der ligesom Roløkke ligger i Købelev sogn. Billedet herunder viser Provstegård, som den så ud omkring 1906.

Jørgen var gift to gange. Første gang i 1732 med Elisabeth Jensdatter Tersling. Med hende havde han sønnerne Christen og Peder. Elisabeth døde 6. marts 1737, 32 år gammel.

Derefter blev Jørgen gift med Maria Hansdatter. Med hende fik han sønnerne Hans, Rasmus og Jørgen samt 5 børn, der døde som helt små. Jørgen Christensen Skafte døde 1763 i Vesterbo by. Han blev begravet den 31 oktober 1763 på Købelev kirkegård.

Christen Jørgensen Skafte var søn af Jørgen Christensen Skafte og Elisabeth Jensdatter Tersling. Han var født 1733 i Vesterbo. Han var gårdmand på Calentegård i Vesterbo og senere på Strandgård i Sandby by og sogn. Han var gift fire gange med:

  • Karen Pedersdatter - d. 1769
  • Maren Hansdatter * 1749 - d. 3 jan 1783
  • Birte Nielsdatter * 1763 - d. 5 feb 1796
  • Anne Johanne Hansdatter * 1771

Med dem havde han ialt 12 børn. Han døde 21 marts 1819 og blev begravet den 30 marts.

Peder Jørgensen Terning var søn af Jørgen Christensen Skafte og Elisabeth Jensdatter Tersling. Tersling og Terning er vist blot forskellige former af samme navn; men jeg ved ikke, hvilken, der er "rigtig". Han var født 1733 og blev gårdmand i Vesterbo by samt ejer af "Jens Slentes" gård i Roløkke. Han var gift med Kirsten Stephensdatter 1732 - 1791, med hvem han havde 6 børn, hvoraf de tre dog døde som helt små. Han døde 1781 og blev begravet den 3. marts i Købelev.

Hans Jørgensen Skafte søn af Jørgen Christensen Skafte og Maria Hansdatter. Han var født 1740 i Vesterbo og blev selvejergårdmand i Skovbølle by, Købelev sogn. Han blev gift med Cathrine Margrethe Jacobsdatter den 14. marts 1763. De fik ialt 11 børn, hvoraf dog kun sønnen Niels nåede at blive voksen. Hans Jørgensen Skafte døde 1783 og blev begravet den 16 juli i Købelev.

Rasmus Jørgensen Skafte - min tip-tip-tip-oldefar var søn af Jørgen Christensen Skafte og Maria Hansdatter. Han var født 1749, og overtog Provstegård efter sin far. Han var gift to gange. Første gang den 9 nov. 1770 med Kirsten Nielsdatter Heye *1753 - d. 19 maj 1796. Med hende havde han kun sønnen Jacob, der døde som spæd.Anden gang blev han gift den 18 nov. 1796 med Maren Hansdatter. Med hende fik han 5 børn, heriblandt min tip-tip-oldefar Hans Rasmussen Skafte.

Jørgen Jørgensen Skafte søn af Jørgen Christensen Skafte og Maria Hansdatter. Han var født 1753, døbt den 11. marts i Købelev kirke. Han blev gårdmand i Ullerslev by, Avnede sogn. Han var gift med Johanne Pedersdatter med hvem han havde tre børn. Han døde 1782 og blev begravet den 19 april.

Vesterborg-slægten

Udover ovenstående og deres efterkommere, findes der et par familie-grupper, hvor navnet Skafte forekommer, som det endnu ikke er lykkedes at knytte til resten. Den største gruppe er Vesterborg-slægten. ældste kendte medlem er Peder Jensen Skafte * 1729 - d. 1804, gårdmand i Vesterborg Skovhuse, Vesterborg sogn.Hvis nogen ved, hvor han er født, ville det være en stor hjælp.

Degnen i Skelby

En anden Skafte, som endnu ikke er forbundet med familien er Hans Jensen Skafte. Han blev født 9. januar 1682 i Skelby på Falster, hvor han senere blev degn. Navnet på hans første kone er ikke kendt, men med hende havde han sønnerne Peder og Hans og døtrene Lucia og Margrete. Hans anden kone var Karen Nielsdatter og med hende havde han sønnen Niels og datteren Inger.Ud fra navn og fødselstidspunkt kunne man altså gætte på, at Hans Jensen Skafte kunne være bror til Peder Jensen Skafte. Men det er indtil videre kun gætteri.