Goth og Funch

Hans Hansen Quindebierg og Ingeborg Mogensdatter blev gift i Humble sogn på Langeland den 24. februar 1795. De var begge to født i Lindelse sogn. Hun er født på Borregård og han på Quindebierggård, men efter brylluppet slog de sig ned i nabosognet Fuglsbølle, hvor han købte et husmandssted.

Her er deres eneste barn datteren Maren Goth Hansdatter formentlig blevet født i 1798 og Ingeborg Mogensdatter er død kort tid efter. Vi kan dog ikke finde ud af, hvornår det præcist er sket, da kirkebøgerne for Fuglsbølle og Longelse før 1813 brændte sammen med Longelse præstegård. Men Hans Hansen Quindebjerg er anført som enkemand sammen med sin 4 år gamle datter i folketællingen 1801 .

Vi springer så frem til 1818. På det tidspunkt er Maren Goth Hansdatter 21 år gammel flyttet ind på Prydsegården i Longelse som tjenestepige - eller måske lige så meget som plejedatter – hos Henrich Anthon Funch. Henrich Anthon Funch var på dette tidspunkt næsten 80 år gammel og enkemand efter Fridericka Refsgaard. Hun var moster til Ingeborg Mogensdatter, og da Fridericka Refsgaard døde, flyttede Maren Mogensdatter (søster til Ingeborg Mogensdatter) ind på gården som husholderske for enkemanden.

I folketællingen 1801 står Maren Mogensdatter sammen med Friedericka Funch som "Broder- og søsterdøtre"; men det skal altså læses på den måde, at hun er en søsterdatter til Hendrich Anthon Funchs afdøde hustru. Hendrich Anthon Funch er her 62 år gammel og han står som Ejendomsgaardbeboer og Forpagter, idet han ejede Prydsegaard i Longelse og derudover var forpagter af en gård i Magleby sogn.

Hans Hansen Quindebierg blev gift igen i Magleby sogn i december 1802 og i 1804 fæstede han en gård i dette sogn. Maren Goth Hansdatter er dermed sikkert blevet konfirmeret i Magleby; men kirkebogen for sognet indeholder ingen konfirmationer før 1814. Derefter er hun så kommet til Longelse og blevet tjenestepige hos sin mormors søsters enkemand, hvor hendes egen moster var husholderske.

Disse familier er alle ret velstående. De er ejere eller forpagtere af store gårde rundt omkring på Langeland. Derfor har det nok ikke rigtigt passet dem, da Maren Goth Hansdatter i 1818 forelsker sig i Peder Hansen, der var søn af bysmeden Hans Rasmussen i Longelse. Det trækker i hvert fald ud med brylluppet. Men den 3. juni 1819 dør Henrich Anthon Funch og derefter kan de unge åbenbart blive gift. Det sker den 24. juli 1819. På det tidspunkt er Maren Goth Hansdatter gravid i sjette måned, hvorfor de bliver gift ”i huset” og ikke i Longelse kirke.

Deres første barn blev en søn. Han blev født den 29. oktober 1819, hjemmedøbt den 31. oktober og frembåret i kirken den 13. november. Han bliver i den grad opkaldt, idet han får navnet Henrich Anthon Funch Pedersen. På den måde fik han navnet Funch, selvom han slet ikke nedstammede fra familien Funch. Der er da heller ingen af hans seks yngre søskende, der hedder Funch.

På den måde skulle den gamle afdøde gårdmand og familien åbenbart formildes. Det lykkedes, for parret må have fået en passende medgift. Smedesvenden Peder Hansen blev nemlig pludselig gårdmand, og den 2. april 1831 købte han for 1800 rigsdaler en gård i Abildthorpe i Nakskov Landsogn på Lolland. Så hvis Peder Hansen har tjent til den ved at lave hestesko, så har han været en dygtig smed.