Matrikel 3k, Sall by - Borgergade 44

I november 1990 så jeg en annonce fra en lokal ejendomsmægler, og efter kort overvejelse endte det med at vi købte huset Borgergade 44 i Sall. Her er lidt om husets historie.

Området, hvor huset ligger hørte oprindeligt til gården matrikel 3. Som man ser på ovenstående matrikelkort lå selve gården i området ned mod gadekæret. I 1898 blev den inderste del af gårdens jord skilt fra. Gården tilhørte på dette tidspunkt Hieronimus Jørgensen. Det område, der blev skilt fra, blev solgt til Gottlieb Rehmeier, der var kommet fra Lippe-Detmold i Tyskland.

På det tidspunkt må der have været en eller anden form for bygning på grunden. I 1906 har Rehmeier en annonce i avisen. Han udbyder brædder og samtidig søger han en karetmager. I annoncen skriver han at karetmageren kan overtage et værksted, som har været brugt i over 20 år.

 • 23.8.1898 fra Hieronimus Jørgensen til Gottlieb Rehmeier
 • 3.8.1909 fra Gottlieb Rehmeier til Søren Kr. F. Sørensen
 • 7.7.1914 fra Søren Kr. F. Sørensen til Otto Madsen
 • 31.5.1921 fra Otto Madsen til H.C.Lundgaard
 • 29.9.1925 fra H.C.Lundgaard til Michael P.S.Pedersen
 • 5.11.1927 fra Michael P.S.Pedersen til Kjær Hansen
 • 1.12.1927 fra Kjær Hansen til Arnold Larsen
 • 24.12.1928 fra Arnold Larsen til Martin Jensen
 • 18.3.1930 fra Martin Jensen til Christian Andersen
 • 23.9.1932 fra Christian Andersen til Tage Fogh
 • 26.10.1935 fra Tage Fogh til Ejnar Sigurd Christensen
 • 14.9.1938 fra Ejnar Sigurd Christensen til Thorkild Gravesen
 • 30.3.1944 fra Thorkild Gravesen til Laurids Andersen
 • 1.9.1944 fra Laurids Andersen til Mads Christian Madsen
 • 3.9.1946 fra Mads Christian Madsen til Richard Knudsen
 • 9.12.1946 fra Richard Knudsen til Mads Christian Andersen
 • 23.1.1976 fra Mads Christian Andersen til Erik Jonassen
 • 9.11.1990 fra Erik Jonassen til Nykredit
 • 22.3.1991 fra Nykredit til Lars Jørgen Helbo
--- --- ---

Michael P. S. Pedersen og hustru Mette Kjerstine Pedersen var begge født i Skannerup. De kom til Sall i 1913, hvor de byggede landbrugsejendommen Skolevangsvej 23, matrikel 13m. Her boede de indtil 1918, hvor de flyttede til den tidligere brugsforening Borgergade 40, matrikel 35b, hvor de oprettede byens anden købmandshandel. Den drev de her indtil 1925. På det tidspunkt byttede de hus med tømrermester H.C.Lundgaard, der havde bygget huset Borgergade 44, matrikel 3k. Huset var nyere og der var plads til at udvide med grovvarehandel til de mange statshusmandsbrug, der var kommet øst for byen. Men de driver kun forretningen her i to år. Allerede i 1927 sælger de til Kjær Hansen.

--- --- ---

Ejnar Sigurd Christensen køber forretningen i 1935. Han driver den til 1938, hvor han kommer til skade ved et motorcykeluheld. Derefter sælger han forretningen og flytter til Gulev.

--- --- ---

Den sidste købmand på stedet var Mads Christian Andersen. Han drev forretningen til sidst i 1960´erne. I de sidste år havde han kun åbent få timer om dagen. Han boede i huset indtil 1976, hvor han flyttede til De Gamles Hjem i Hammel og solgte huset til Erik Jonassen. Billedet til højre viser huset i 1960, bagved ligger savværket, som nu er revet ned. Til venstre er et billede fra 1967. Her er huset nederst til højre. I baggrunden er skolen, som blev bygget i 1963.

--- --- ---