Billeder fra Farre

Framlev skole 1931

Jeg starter min historie i Framlev. På billedet ses skolens yngste klasse omkring 1931. Bagest til højre står min farfar, Jørgen Marius Helbo, som var lærer i Framlev på den tid. Som nr. 3 fra højre i nederste række sidder min far, Aage Helbo, som lige var startet i skolen.

Far stammede fra en udpræget lærerfamilie. Hans far og mor havde mødt hinanden på Vordingborg seminarium, hvor de studerede. Hans morfar var med til at starte Danmarks lærerforening. Blandt hans 5 søskende var der yderligere 2 lærere, 1 skolelæge, 1 skolesundhedsplejerske og min onkel Poul, som var med til at starte den første Rudolf Steiner skole i Århus.

Fra familien havde han også en udpræget interesse for historie. Da dette billede blev taget, havde han allerede besøgt samtlige domkirker i Danmark plus den i Lund og den i Slesvig.

Hinnerup realskole

Far gik på Gedved seminarium fra 1943-1946. Derefter blev han ansat på Hinnerup realskole.

Arkitektonisk er det nok den dårligste, af Favrskov kommunes tre private realskoler; men nu er det den eneste, der er tilbage.

Bryllup 1952

I Hinnerup mødte far og mor hinanden. De blev gift i juli måned 1952.

Huset i Hinnerup

Her byggede de hus sammen. Det var det første hus i det meget store villakvarter, der i dag udgør Gammel Hinnerup.

Adressen er nu Århusvej 24. Her blev jeg født i 1954.

Farre byskole

Men far søgte nye udfordringer. I Farre var lærer Graf død i maj 1954, og far søgte og fik stillingen. Han startede i Farre som lærer efter sommerferien 1954. Mor og jeg blev dog i Hinnerup et halvt år længere, indtil tjenesteboligen var gjort klar.

Sporup sogn

Farre ligger i Sporup sogn, som er en underlig langstrakt affære. Mod vest grænser det op til Gjern sogn og mod øst går det helt ud til Skørring og Sjelle. Der er to byer, Farre og Lyngby i sognet og ind imellem ligger Sporup kirke helt for sig selv. Før udflytningen var kirken det eneste hus mellem de to byer.

Vejen mellem Sporup og Lyngby

Vejen mellem Sporup og Lyngby, den eneste, som binder sognet sammen på langs er stadigvæk ikke asfalteret.

Hvor øde der er opdagede man i 1962. Da mælkekusken kom forbi en morgen, opdagede han denne bil ved vejen. Bilen var stjålet dagen før i Karup, og biltyvene var kørt galt om aftenen, de var for længst forsvundet; men ingen havde bemærket noget.

Annonce fra Jyllands-Posten 1892

Af samme grund har Lyngby altid hørt til Røgen skoledistrikt, og denne annonce, som var i Jyllands-Posten flere gange i 1892, viser også det særlige forhold.

Proprietær Rasmussen på Lyngbygården fortæller her, at alle, der vil have fat i ham, skal ringe til telefonstationen i Røgen - ikke i Hammel eller Farre.